Inregistrare

Termeni si conditii

Societatea K.P.L.G CONSULTANȚĂ ȘI MANAGEMENT S.R.L. (administratorul) este o societate înregistrată în România, având sediul social în București, Str. Părului Nr. 30, bl. 59BIS, Sc. 3, et. 1, ap. 91, Cod Poștal 031704 sectorul 3, J40/12971/2005; CUI: RO15182547, J40/1526/2003, care își asumă responsabilitatea pentru conținutul și serviciile site-ului www.sportivity.ro (site-ul, website-ul).

I. Date personale

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, K.P.L.G CONSULTANȚĂ ȘI MANAGEMENT S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor privind situația contului lor de pe site,  evaluarea serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a comportamentul utilizatorului.

Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare de cont declarați că acceptați necondiționat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a K.P.L.G CONSULTANȚĂ ȘI MANAGEMENT S.R.L., și va dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către K.P.L.G CONSULTANȚĂ ȘI MANAGEMENT S.R.L., afiliații și colaboratorii acesteia pentru desfășurarea și/sau derularea de către K.P.L.G CONSULTANȚĂ ȘI MANAGEMENT S.R.L., afiliații și colaboratorii acesteia de activitați conform scopului declarat mai sus.

Pentru activitățile comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate sau de media vi se va cere un acord separat în formularul de creare de cont.

De asemenea, vă dați acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poate fi transferate (cedate) atât afiliaților săi precum și altei/altor entități din țară sau străinătate.

Prin citirea prezentului documen (Termeni și Conditii) ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea nr.  677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrarii datelor dvs. personale și de a solicita stergerea totala sau parțiala a acestora.

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa declarata a K.P.L.G CONSULTANȚĂ ȘI MANAGEMENT S.R.L., vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

– o data pe an, să vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;- să interveniți asupra datelor transmise;

– să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară;

– să solicitați stergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege;

Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntampina încălcarea securitații și a legii.

De asemenea, K.P.L.G CONSULTANȚĂ ȘI MANAGEMENT S.R.L. poate furniza datele dumneavoastrăa cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislatiei în vigoare.

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele judecatoreșți și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

II. Cookie-uri (cookies)

COOKIE-URI – sunt datele informatice – cu precădere mici fişiere de text, salvate și păstrate pe echipamentele cu ajutorul cărora Utilizatorul foloseşte website-ul sportivity.ro.

COOKIE-URI ADMINISTRATOR – sunt acele Cookie-uri plasate de către Administrator, având legătură cu prestarea de servicii pe cale electronică de către Administrator prin intermediul paginii de web.

COOKIE-URI EXTERNE – sunt Cookies plasate de către partenerii Administratorului prin intermediul paginii de internet a Service-ului.

COOKIE-URI PER SESIUNE – sunt cookies care rămân pe echipamentul utilizatorului numai atât timp cât site-ul este accesat de către utilizator.

COOKIE-URI FIXE – sunt cookies care rămânând pe echipamentul utilizatorului și după închiderea sesiunii în care este accesat site-ul. Ele pot fi șterse doar prin acțiunea manuală a utilizatorului asupra setărilor browserului utilizat.

ECHIPAMENT – înseamnă echipamentul electronic prin intermediul căruia Utilizatorul poate accesa Serviciul.

UTILIZATOR – reprezintă subiectul în favoarea căruia, conform Termenilor și Conditiilor şi legislaţiei în vigoare, pot fi prestate servicii pe cale electronică sau cu care se poate încheia contract de prestări servicii pe cale electronică.

Site-ul folosește cookie-uri fixe, per sesiune, administrator și externe.

În principal cookie-urile culeg date având ca scop, analiza performanței site-ului, analiza vizitatorului, geotargeting, înregistrare și publicitate.

Ștergere. Programele de calculator care permit navigarea în rețeaua WEB (browser) permit implicit folosirea cookie-uri. Dacă doriți să nu permiteți instalarea de cookie-uri pe echipamentul dumneavoastră va trebui să modificați opțiunile specifice browser-ului dumneavoastră. De asemenea, aceste programe dispun de opțiuni care permit ștergerea cookie-urilor deja instalate. Trebuie să cunoașteți că refuzând instalarea de cookie-uri unele funcționalități ale site-ului pot să nu mai fie disponibile.

Cookie-uri și datele personale. Cookie-urile nu sunt destinate să colecteze date personale. În măsura în care totuși date personale ajung să fie colectate prin acestea, aceste date personale vor fi prelucrate conform politicii exprimate mai sus în capitolul despre Date personale.

Sfaturi privind utilizarea cookie-urilor

Cookie-urile sunt inevitabile în utilizarea internetului. Toate site-urile cunoscute le folosesc.

Iată câteva sfaturi care vă pot asigura ca navigați fără griji cu ajutorul cookie-urilor:

 • Particularizați-vă setarile browser-ului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor.
 • Dacă nu vă deranjeaza cookie-urile și sunteți singura persoană care utilizează calculatorul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces.
 • Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browser-ul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plaseaza cookieuri și de a șterge orice informatie de vizitare la închiderea sesiunii navigare.
 • Instalați-vă și updatați-vă constant aplicații antispyware.
 • Asigurați-vă că aveți browserul mereu updatat.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteți folosi opțiunea “ajutor” a browser-ului pentru mai multe detalii.

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari

Pentru setarile cookie-urilor generate de terți, puteți consulta și site-ul:http://www.youronlinechoices.com/ro/

III. Conținutul generat de către utilizatori

Prin înregistrarea ca utilizator al site-lui următoarele reguli vor fi urmate în privința oricăror materiale (text, forografii, video, etc.)

 • Să se folosească un limbaj civilizat, neofensator pentru alte persoane.
 • Să nu promoveze violența, discriminarea, sau alte comportamente ilegale sau antisociale.
 • Să se asigure că conținutul publicat este încadrat corect la categoria corespunzătoare.
 • Să se asigure că informațiile sunt corecte, realiste, neînșelătoare și că sunt respectate drepturile unor terți, precum dreptul de autor, dreptul asupra mărcii, drepturi de licență, dreptul la viață privată.
 • Să nu facă publice date personale, precum nume de persoane însoțite de adrese, numere de telefon, adrese de email, etc.
 • Să nu înscrie informații sau link-uri către site-uri comerciale sau publicitate comercială.

Utilizatorii își asumă întreaga răspundere pentru informațiile și conținutul publicat de aceștia pe site-ul www.sportivity.ro.

În cazul în care aceste reguli sunt încălcate conținutul provenit de la utilizatori va fi îndepărtat de către administratorul site-ului, fără nicio notificare către utilizator.

IV. Confidențialitate

Administratorul garantează că toate informațiile primite de la utilizatori vor fi tratate ca fiind confidențiale, incluzând datele personale. Administratorul nu le va dezvălui către terți decât în limitele consimțământului utilizatorului.

Informațiile și materialele, ideile conceptele, tehnicile,  destinate publicării pe acest site, puse la dispoziție de către utilizatori, oferă administratorului dreptul irevocabil de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste informații și materiale. Acestea nu vor fi considerate confidențiale, exceptând situațiile când legea prevede altfel.

V. Proprietate intelectuală

Conținutul website-ului www.sportivity.ro este protejat de legile naționale și internaționale de copyright și marcă înregistrată. Este interzisă copierea, reproducerea, republicarea, afișarea, transmiterea sau distribuirea în orice mod a materialelor aflate pe website-ul www.sportivity.ro fără acordul sau invitația administratorului.

În special nu este permisă copierea, modificarea sau expunerea numelor,  logo-urilor, textului sau imaginilor grafice ale website-ului www.sportivity.ro în orice mod în afara cazului existenței unei permisiuni în scris din partea administratorului.

De asemenea, nu este permisă redistribuirea paginilor website-ului folosind tehnica de ”framing” fără existența unei permisiuni clare în scris sau modificarea sau folosirea paginilor, textului, imaginilor sau conținutului website-ului fără acordul administratorului.

VI. Publicitate

În momentul în care utilizatorul se înregistrează, acesta va fi întrebat asupra consimțământului său ca datele furnizate, inclusiv datele personale, să fie utilizate pentru activități de marketing și publicitate, inclusiv pentru transmiterea de mesaje cu caracter publicitar prin mijloace electronice.

În cazul exprimării acordului ne angajăm ca mesajele publicitare să nu fie decât mesaje prin mijloace electronice. De asemenea, poate fi modificată de către utilizator, prin contactarea administratorului în scris la sediul indicat, prin modificarea opțiunilor corespunzătoare contului său de utilizator, sau prin activarea butonului de dezactivare care însoțește mesajele electronice.

VII. Limitarea răspunderii

Deși administratorul depune eforturi semnificative pentru obținerea de informații din surse pe care le consideră de încredere, societatea nu garantează pentru faptul că informațiile înscrise de către utilizatori, cluburile sportive, sunt corecte, de încredere sau complete.

Administratorul  nu garantează că website-ul este liber de orice defect de funcționare și nu garantează funcționarea neîntreruptă fără erori a produsului sau posibilitatea de a corecta aceste erori. Administratorul nu poate garanta că website-ul va satisface pe deplin cerințele dumneavoastră.

În nicio circumstanță, administratorul nu va fi răspunzător pentru niciun fel de daună (incluzând, dar fără a se limita la daune directe, incidentale, subsecvente, indirecte sau punitive), chiar dacă posibilitatea apariției unor astfel de pagube – apărute prin sau legate de accesul, utilizarea, prestarea, căutarea sau conectarea la website-ul sau newsletterele www.sportivity.ro este avizată în mod expres.

Administratorul nu se face responsabil de confidențialitatea informațiilor utilizatorului dacă datele de autentificare au fost obținute de altă persoană fără să implice vreo acțiune din partea personalului www.sportivity.ro

Aici includem situații precum lăsarea sesiunii deschise de către utilizator pe un calculator care mai este folosit și de alte persoane, tastarea emailului și parolei în prezența altor personae fără a obstrucționa tastatura, atacuri informatice sau vulnerabilități tehnologice. Sportivity.ro nu se face responsabil de dificultăți tehnice în utilizarea interfeței website-ului sau în procesarea datelor. Orice utilizator care utilizează website-ul o face pe propria răspundere. Sportivity.ro nu își asumă nicio responsabilitatea în cazul în care serviciile sitului nu pot fi accesate de către utilizatori pe o perioadă nelimitată/nedeterminată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale. Orice persoană care utilizează, testează sau evaluează website-ul își asumă riscul legat de calitatea sau performanța acesteia.

Administratorul nu răspune de conținutul altui website cu care www.sportivity.ro este conectat prin hyperlink-uri, dar care aparține altei instituții. Un link către un website nu implică faptul că această societate susține sau acceptă orice responsabilitate pentru conținutul sau utilizarea website-ului conectat.

VIII. Legea aplicabilă și jurisdicția

Raporturile dintre administrator și utilizatorii site-ului sunt guvernate de legea română. În caz de litigiu, instanțele din România sunt competente.

IX. Acceptarea condițiilor

Prin utilizarea acestui site vă exprimați acordul asupra  condițiilor de utilizare specificate.

Prin înregistrarea unei adrese de email și a unei parole și autentificarea cu acestea pe website-ul www.sportivity.ro confirmați acordul cu aceste condiții de utilizare, inclusiv asupra serviciilor care sunt condiționate de autentificarea pe site. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, părăsiți site-ul și nu realizați înregistrarea adresei de email, nu realizați autentificarea în aplicație și nu încărcați date în aplicație.

Acest site foloseste cookies. Prin continuarea navigarii iti acorzi acceptul pentru utilizarea lor. Afla mai multe

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close